BEAUTE PACIFIQUE
Instituut Tima,Tima, click for home. Instituut Tima,Tima, click for home. Instituut Tima,Tima, click for home.

Het woord acupunctuur komt van het Latijnse 'acus punctura', dat letterlijk 'naalden steek' betekent. Het is een onderdeel van de Chinese geneeskunde en men schat dat het rond 3000 voor Christus is ontstaan.  De traditionele Chinese geneeskunde benadert ziekte op een andere manier dan westerse geneeskunde.  Zij gaat uit van de mens in zijn geheel en niet vanuit een ziekte op zich.  Westerse en Chinese geneeskunde sluiten elkaar niet uit, zij kunnen juist goed met elkaar gecombineerd worden.  

In de acupunctuur wordt gewerkt via meridianen of energiebanen.

Lees meer