BEAUTE PACIFIQUE
Instituut Tima,Tima, click for home. Instituut Tima,Tima, click for home. Instituut Tima,Tima, click for home.

PROMOTIE

NAJAAR 2017

Bij een eerste bezoek starten we steeds met een consultatie. We maken een evaluatie van je klacht(en) en stellen een behandelingsplan voor. Het kan zijn dat we een combinatie van verschillende behandelingen adviseren.